Galerie

Následující galerie zahrnuje všechny aktivity, které byly připraveny pro žáky zapojené do projektu. Kromě dokumentace z jednotlivých akcí zde najdete i soutěžní snímky z fotografické soutěže.

Exkurze v Prusinách

Skupinky česko-německých žáků postupně procházely osmi připravenými stanovišti. Děti se učily poznávat přírodu všemi smysly, zahrály si pár staročeských her a seznámily se s interiérem i okolím bývalé obecní školy. Následující galerie zahrnuje všechny aktivity, které byly připraveny pro žáky zapojené do projektu. Kromě dokumentace z jednotlivých akcí zde najdete i soutěžní snímky z fotografické soutěže.

   Exkurze do Prusin

Jednodenní výlety

Na přípravě a realizaci výletů se hojně podíleli i samotní žáci. Někteří z nich si také po dobu výletu zvolili svou specifickou roli – někdo se stal reportérem, jiný historikem či zdravotníkem. Každá ze škol využila možností a zajímavostí, jaké se nachází v okolí obce. Díky tomu byl každý výlet trochu odlišný, jedinečný.

   Jednodenní výlety

Exkurze v Arnschwangu

V první části exkurze si děti i učitelé prohlédli základní školu v Arnschwangu, která je známá svými environmentálními projekty. Odpoledne pak žáci trávili v LBV centru Mensch und Natur (Člověk a příroda), kde pro ně byly připraveny soutěže a týmové aktivity.

   Exkurze v Arnschwangu

Fotografická soutěž

Do soutěže na téma „Můj vztah ke krajině, ve které žiji“ se zapojilo 19 žáků a jedna paní učitelka. Každý mohl své fotografie přihlásit do tří kategorií. Snímky následně hodnotila odborná porota, která vybrala vítěze na každé ze zapojených škol a následně i jednu absolutní vítězku.

   Moje oblíbené místo v krajině kolem nás

   Místo, kterému člověk ublížil

   Místo, kterému člověk pomohl

Žákovské projekty

Soutěže projektových záměrů se účastnilo 9 škol. Každý žákovský tým navrhl detailní řešení jednoho z problémů, kterého si v okolí školy žáci všimli. Všechny dětské projekty směřovaly k tomu, aby se zvýšila kvalita životního prostředí v obci. Někteří školáci by toho např. docílili osvětou, jíní vybudováním environmentálních prvků či odpadkových košů.

   Žákovské projekty

Setkání v Nebílovech

Závěrečnou akcí projektu bylo setkání všech škol na nádvoří zámku v Nebílovech. Děti zde osobně představovaly a obhajovaly své projekty. Jejich prezentacím přihlížela i odborná porota, která na závěr vyhlásila nejlepší český a nejlepší německý projekt.

   Závěrečné setkání v Nebílovech

   Výstava

CpKP © 2013