Metodiky

Přinášíme vám několik textů věnovaných metodickým poznámkám, které vám mají usnadnit poznávání vaší obce a jejího okolí. Hlavní dvě činnosti, které toto poznání zprostředkují, jsou výlet a školní projekt. Obě jsou zpracovány tak, aby na jejich uskutečnění nesli velký podíl sami žáci.

Předložené metodické poznámky jistě nejsou vyčerpávající. Mají poskytnout především směr, kterým se vaše snažení může ubírat. Při jejich čtení vás určitě napadne celá řada navazujících úkolů a her, kterým se budete moci se svými žáky věnovat. Mají povzbudit k využití postupů, které jsou sice pro učitele náročné a vyžadují pečlivou přípravu, nicméně odměnou budou získané znalosti i dovednosti vašich žáků. Společný výlet a školní projekt umožní žákům také využít jejich individuálních schopností.

Jdeme na výlet

Metodické poznámky ke školnímu výletu krajinou vám poskytnou náměty, jak společně s dětmi připravit výlet do okolí obce, ve které se vaše škola nachází. Najdete v nich popis činností, které vám pomohou při přípravě výletu ve škole, jeho uskutečnění venku i při závěrečném hodnocení.

   Metodické poznámky ke školnímu výletu krajinou

Řešíme školní projekt

V metodických poznámkách k uskutečnění školního projektu hledejte návod, jak postupovat s dětmi při hledání nějakého problému v okolí vaší školy nebo obci a při jeho následném řešení. Tyto poznámky v největší možné míře využívají principů projektového vyučování, které vede děti k samostatnému zpracování konkrétních úkolů a prohlubuje nejen jejich znalosti, ale i dovednosti.

   Metodické poznámky k uskutečnění školního projektu

Na tyto metodické poznámky navazuje metodika, která vám spolu s pracovním listem v první fázi školního projektu usnadní volbu tématu při práci se žáky druhého stupně základní školy.

   VOLBA VHODNÉHO NÁMĚTU ANEB VYBÍRÁME PROBLÉM

   VOLBY NÁMĚTU PRO SKUPINU – pracovní list

Pro uskutečnění vlastního projektového záměru můžete pro žáky prvního stupně využít postup v metodice „Jabloň pro naši obec“ a pro žáky druhého stupně pak metodiku „Plánujeme řešení“.

   Jabloň pro naši obec

   Plánujeme řešení

Inspirujeme se

Nabízíme vám k inspiraci metodický list věnovaný skupinové práci, který kromě konkrétních činností přináší také tipy k organizování tohoto typu práce a další zdroje informací k problematice. Zároveň předkládáme k zamyšlení stručný text, ve kterém jsou shromážděny základní principy projektového vyučování s důrazem na jeho jednotlivé fáze, podoby a typy aktivit využitelných pro tuto metodu.

   Metodický list – Skupinová práce

   METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

CpKP © 2013