Žákovské projekty

ZŠ Blovice – projekt „Kolem nás je čisto“

Místní třeťáci se shodli na tom, že jim vadí nedopalky cigaret a odpadky v ulicích před školou. Obratem tedy vymysleli kampaň, která o problému informuje lidi z obce. Zároveň by chtěli zakoupit do ulice více košů, ty vtipně pomalovat a přispět tak k větší čistotě před školou, kam chodí každý den. Pořízení košů přislíbil na osobní schůzce, kterou si děti samy sjednaly, pan starosta.

ZŠ Dolní Lukavice – projekt „Naučíte pejsky uklízet?“

Na nepořádek jiného typu poukazuje projekt dětí z Dolní Lukavice. Žáci si taktéž sjednali schůzku s panem starostou a navrhli mu zřízení stojánku s pytlíky na psí exkrementy. Sami nakreslili podobu stojánku a domluvili se s panem truhlářem, že jim ho vyřízne. Následné dopracování už bylo na samotných dětech. Aby lidé v obci věděli, kde se stojánek nachází, proběhla informační kampaň.

ZŠ Chocenice – projekt „Přírodní dobrodružství“

Žáci se inspirovali na projektových exkurzích a zorganizovali naučnou stezku pro děti z mateřské školky. Na několika zastávkách se děti učily poznávat přírodu, u paní kuchařky nazdobily vlastní perníčky a ještě shlédly představení sehrané pomocí vlastnoručně vytvořeného loutkového divadla.

ZŠ Nezvěstice – projekt „Oživení parku“

Žáci si položili otázku, jak v parku před školou probudit život. Navrhli hmyzí hotel, krmítko a ptačí budku, které pak i vyrobili. Tyto prvky by sem měly přilákat hmyz a ptactvo. O nové obyvatele pak chtějí žáci pečovat a přispívat k tomu, aby se jim v blízkosti školy líbilo.

ZŠ Řenče – projekt „Víčkožrouti“

Děti v Řenčích vytvořily tzv. „Víčkožrouty“ – originální koše na víčka od PET lahví. Každému z nich dali žáci speciální podobu – jeden je dáma s nalakovanými nehty, druhý kníratý chlapík. Díky umístění v jednotě a na úřadě budou koše sloužit široké veřejnosti. Žáci tak chtějí upozornit na chybějící kontejner na víčka v obci a na potřebu třídit odpadky.

ZŠ Weiding – projekt „Obnova aleje Evropy“

V aleji, která začíná u školy, má každá země EU svůj typický strom a příslušnou tabulku s informacemi, na které jsou země i strom blíže popsány. Cílem školáků je alej doplnit o stromy nových členských států a nahradit odumřelé a zničené stromy. Tím dojde k oživení celé aleje, která bude sloužit i jako učební pomůcka pro místní žáky.

ZŠ Cham – projekt „Náš malý příběh papíru“

Chamští žáci si uvědomili, že ve škole spotřebovávají nemalé množství papíru. Cílem jejich snažení se stalo snížení jeho spotřeby, resp. upřednostňování nákupu ekologického papíru. Díky nižší spotřebě tak nebude nutné likvidovat tolik odpadu, zároveň dojde k úspoře peněz. Školáci si dokonce vyzkoušeli výrobu ručního papíru.

ZŠ Arnschwang – projekt „Prima klima na naší škole“

Žáci se zaměřili na plýtvání elektřinou a energiemi. Zamysleli se nad tím, že úspora elektřiny nešetří jen peněženku, ale i životní prostředí. Na celé škole tak vypnuli funkce nouzový režim, přepínače nastavili na střední pozici, nepotřebné přístroje úplně vypnuli. Po celé budově školy rozvěsili pro připomenutí kartičky Zhasínej!, které sami vyrobili.

ZŠ Wilting – projekt „Divoké včely a jiný hmyz“

Školáci upozornili na příliš „sterilní“ trávník u školy (střižený nakrátko), který není vhodným životním prostředím pro divoký hmyz. Divoké včely jsou přitom důležitým opylovačem ovocných stromů ve školním sadu. Děti se tedy pustily do přeměny části školního pozemku na květinovou louku s mnoha druhy planě rostoucích rostlin, o které pak budou samy pečovat. Dalším krokem bude výstavba hotelu pro divoké včely a představení celého projektu veřejnosti. Děti budou za svou práci odměněny vypěstovanými jablky a moštem.

CpKP © 2013