Zdroje

   Informace o území Plzeňského kraje

Zdroje informací

http://evvo.plzensky-kraj.cz/Vše o EVVO v Plzeňském kraji

www.ekolink.czKatalog odkazů o životním prostředí

www.csop.czČeský svaz ochránců přírody

www.birdlife.czČeská společnost ornitologická

www.natura2000.czEvropsky významné lokality a Ptačí oblasti (chráněná území vyhlašovaná na základě směrnic EU)

www.ochranaprirody.czAgentura ochrany přírody a krajiny ČR (mj. i informace o CHKO…)

http://drusop.nature.cz/Ústřední seznam ochrany přírody – základní informace o zvláště chráněných územích a památných stromech

www.risy.czRegionální informační server (informace o krajích ČR z různých oblastí)

www.cenia.czČeská informační agentura životního prostředí

http://www.kostely.tnet.cz/Poškozené a zničené kostely a kaple v ČR

http://www.hrady.cz/Památky ČR

Mapy na internetu

http://oldmaps.geolab.cz/Historické mapy českých zemí

http://archivnimapy.cuzk.cz/Mladší historické mapy českých zemí (až do úrovně katastrálních území), plány měst apod. z Ústředního archivu zeměměřictví a katastru

http://kontaminace.cenia.cz/Letecké snímky území ČR z 50. let 20. století

Internetové stránky o životním prostředí, přírodě a krajině Plzeňského kraje

www.kr-plzensky.czPortál Plzeňského kraje

http://mapy.kr-plzensky.czMapový portál Plzeňského kraje (mapa Plzeňského kraje s možností zobrazení vrstev s informacemi z různých oblastí – služby, turistika, doprava, životní prostředí…)

www.turisturaj.czTuristický portál Plzeňského kraje (mimo jiné informace pro turisty zde najdete informace o maloplošných chráněných územích a památných stromech, naučných stezkách)

http://www.plzenskykraj.kct.cz/Klub českých turistů Plzeňského kraje (mimo jiné informace o cyklostezkách, naučných stezkách a rozhlednách a vyhlídkových místech)

Internetové stránky vztahující se k mikroregionu

www.mas-aktivios.czStránky MAS Aktivios

http://mas.nepomucko.czStránky MAS sv. Jana z Nepomuku

http://www.evida.cz/mikota/jp.htmHistorickovlastivědný sborník Muzea Jižního Plzeňska v Blovicích

Publikace

Příroda Plzeňského kraje. Kolektiv autorů, 2004.

Západní Čechy: hrady a zámky, historická a lázeňská města, kultura a příroda. D. Kovář, 2002.

Chráněná území ČR. XI., Plzeňsko a Karlovarsko. J. Zahradnický, 2004.

Západní Čechy od A do Z: historie, památky, příroda. J. Kumpera, 2003.

Řeky a říčky Plzeňského kraje, aneb, Říční toulky Plzeňskem. J. Kumpera, 2002.

Rybníky Plzeňského kraje, aneb, Putování za rybniční vůní. J. Kumpera, 2006.

CpKP © 2013